Wyszukiwarka alternatywna (przeszukuj zasoby wszystkich bibliotek)
Wczytywanie

Strona główna » Działy » Kolekcja osobista » Kolekcje (zbiory/zespoły) » Kolekcja (zbiór/zespół)bdquo;Marcin Doliwka” » Teczki (jednostki archiwalne) » Teczka (jednostka archiwalna)„Biografia”

 

Biografia

Kolekcja (zbiór/zespół): Marcin Doliwka, Słowa kluczowe: biografia


Marcin Doliwka, urodzony 28 października 1883 r. w Niesięcinie (syn Walentego i Wiktorii z Nowaków). Mimo, iż nie odebrał szczególnego wykształcenia był członkiem, a nawet prezesem wielu stowarzyszeń, organizacji, pełnił funkcję burmistrza Konstantynowa. Wiadomym jest, iż 1 maja 1910 r., zawarł związek małżeński z Anną Miller. Z tego małżeństwa miał trójkę dzieci: Irenę, Reginę, i Tadeusza. Jego działalność społeczna i samorządowa rozpoczyna się w 1908 r. Pod tą datą wymieniony jest w kronice Towarzystwa Śpiewaczego „Lutnia” w Konstantynowie, jako jeden z jego założycieli. W marcu 1931 r. wybrany został na prezesa zarządu Towarzystwa Śpiewaczego „Lutnia”. Funkcję tę sprawował do 1936 r. W następnych kadencjach zasiadał jako członek zarządu Towarzystwa. Jak możemy przeczytać w kronice, był to „człowiek energiczny i dbający pod każdym względem o dalszy rozwój Towarzystwa”. Również po 1945 r. Marcin Doliwka pozostał aktywnym członkiem „Lutni”, co potwierdzają częste wzmianki o Nim, odnotowane w kronice Towarzystwa. Tradycję rodzinną podtrzymała jedna z jego córek, która również zasiadała w zarządzie "Lutni". Po I wojnie światowej, w ramach struktur Tymczasowego Zarządu Miejskiego sprawował obowiązki burmistrza Konstantynowa. Zadania te pełnił, aż do wyborów samorządowych, które odbyły się 21 września 1924 r. Marcin Doliwka z powodzeniem startował w nich listy nr 7- Narodowej Partii Robotniczej (NPR), zdobywając mandat radnego. Rada jednakże, po krótkim okresie funkcjonowania, została rozwiązana. W kolejnych wyborach- 15 marca 1925 r. Doliwka ponownie otrzymuje mandat radnego (startował z tej samej listy). Należy tu wspomnieć, iż był aktywnym członkiem NPR, a od 1926 r. NPR- Lewicy. W 1928 r. został wybrany prezesem zarządu Koła Zjednoczenia Polskiej Młodzieży Pracującej „Orlę” (młodzieżówka lokalnej NPR- Lewicy). Od 1927 r. do wybuchu wojny działał również w zarządzie lokalnej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. W 1945 r. na pierwszym walnym zebraniu OSP w Konstantynowie Łódzkim wybrany zostaje jej prezesem. Nie można ustalić jak długo pełnił tę funkcję. Wiadomo, że z OSP w Konstantynowie był związany, aż do śmierci. Był również aktywnym członkiem (sekretarzem) Cechu Czeladników Tkackich Konstantynowa, a następnie po 1931 r. Korporacji Majstrów Tkackich (zmiana nazwy). Już 5 lutego 1945 r. odbyło się pierwsze zebranie członków Korporacji, na którym wybrano tymczasowy zarząd z prezesem Marcinem Doliwką na czele. Korporacja prowadziła działalność z przerwami do 10 września 1949 r. kiedy to decyzją ówczesnych władz uległa likwidacji. W 1948 r. Doliwka zrezygnował z funkcji prezesa, by ratować Korporację (mógł być szykanowany za swoją przedwojenną i wojenną działalność). Prawdopodobnie w tym czasie Marcinowi Doliwce odebrano również warsztat z czterema krosnami tkackimi. Po wybuchu II wojny i wkroczeniu wojsk niemieckich do Konstantynowa Łódzkiego, Marcin Doliwka wraz z innymi działaczami społeczno– politycznymi, stanowiącymi elitę miasta, został aresztowany i osadzony w więzieniu na Radogoszczu (Łódź). Przebywał tam od listopada 1939 r. do stycznia 1940 r. Brak informacji o jego działalności w czasie wojny. Wiadomo jednak, iż tuż przed jak i po wyzwoleniu Konstantynowa, ponownie stał się jedną z głównych postaci jego życia polityczno-społecznego. 20 stycznia 1945 r.odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Narodowo-Obywatelskiego, Marcin Doliwka został jego członkiem. Komitet przyjął na siebie odpowiedzialność za bezpieczeństwo miasta i organizację życia jego mieszkańców. Już 25 stycznia na kolejnym posiedzeniu KNO pojawił się „przedstawiciel Armii Czerwonej”. 31 stycznia Komitet został zastąpiony przez Radę Miejską Narodową. Z dostępnych źródeł nie wynika by Marcin Doliwka sprawował w niej znaczącą funkcje, o ile w ogóle pozostał w jej strukturach. Marcin Doliwka zmarł w Konstantynowie Łódzkim 19 grudnia 1950 r. Z przekazów ustnych wiadomo, iż żegnany był z wielkimi honorami. Jako pierwszy burmistrz Konstantynowa po odzyskaniu niepodległości oraz jako aktywny działacz społeczny i polityczny zasłużył na naszą pamięć. Jego postawa i działalność miała niewątpliwy wpływ na rozwój miasta. Przy opracowywaniu sylwetki Marcina Doliwki korzystano min. z : * Kroniki Towarzystwa Śpiewaczego "Lutnia" w Konstantynowie Łódzkim. *J.Baranowski, Konstantynów w latach okupacji Niemieckiej 1939-1945[w] Konstantynów Łódzki – Dzieje miasta, red. M. Nartonowicz-Kot, Łódź 2006. *M. Nartonowicz-Kot, Konstantynów Łódzki w Polsce odrodzonej 1918-1939[w] Konstantynów Łódzki – Dzieje miasta, red. M. Nartonowicz-Kot, Łódź 2006.


Nazwa dokumentu: Biografia
Dział: Kolekcja osobista
Kolekcja (zbiór/zespół): Marcin Doliwka
Teczka (jednostki archiwalna): Biografia
Numer ID: CATL 38 A / 1.2.1
Sygnatura: brak
Autor: Marcin Męcina
Data wytworzenia: 2011-07-28
Miejsce wytworzenia: Konstantynów Łódzki
Typ dokumentu: biografia
Licencja: Domena publiczna
Słowa kluczowe: biografia
Dostępność: Niedostępne / w opracowaniuZobacz inne publikacje z teczki (jednostki archiwalnej): "Biografia"
Poniższe publikacje ułożone są w kolejności ich dodania do teczki (najnowsze po lewej stronie). Po każdym kliknięciu na inne archiwalia/publikacje porządek w obrębie teczki (jednostki archiwalnej) pozostaje taki sam.


  • image
Nazwa kolejnej publikacji po najechaniu na miniaturkę!

Skomentuj
Jeśli posiadasz informacje pozwalające na uzupełnienie opisu tego materiału, skontaktuj się z nami wykorzystując poniższy formularz:


Imię i nazwisko:

Opis:
Adres email:
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.